szabászat szabászat szabászat szabászat szabászat

Ász Szabász Bt.

1181 Budapest
Üllői út 387.

Tel: +36 20 936-9359

www.szabaszat.hu

info@szabaszat.hu

  szabászat

Ász Szabászat

A szabászat

szabászat

Szabásminták készítése

A gyártásra kerülő modellek egyes alkatrészeinek szabásmintáit kell elkészíteni. A ruházati cikkek kiszabásához felhasznált anyagmennyiség tervezéséhez, a szabásnál keletkező hulladékok elemzéséhez és az anyagfelhasználás gazdaságosságának ellenőrzéséhez meg kell állapítani az egyes alkatrészek szabásmintáinak területét, vagyis a ruházati cikk hasznos anyagfelhasználását.

A szabásminták kerületének értéke a vágási-szabási hossz megállapítására használható, egyrészt a szabászati kapacitás és normaszámításoknál, másrészt a stancolásnál - kivágóprések alaklazásánál - a vágási erőértékek meghatározására és a kések anyagának leszabásánál. Elektronikus számítógéppel történő szériázásnál a kerületi értékek alapján tervezhető a
szériázáshoz a rajzoló-berendezés kapacitása is.

A szabás tervezése - felfektetés

Egy-egy modell egy méretnagysághoz tartozó szabásmintáinak összes területe cm2-ben megadja az adott gyártmányhoz minimálisan szükséges anyag mennyiségét. A ruha alkatrészek változatos formái a szabásnál azonban nem illeszthetők úgy egymáshoz, hogy közöttük a felhasználásra nem kerülő hulladékrészek ne keletkezzenek. A kieső rész az úgynevezett belső hulladék, melyet gondos tervezéssel a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell.

A szövetek, kelmék fajtái, színe, mintázata és a gyártmányok kialakítása miatt továbbá a terítési módtól függően sok kötöttség van, amelyek a szabásminták elhelyezését megszabják. Amennyiben ezeket figyelmen kívül hagyjuk, úgy az elkészült termékek minőségét
leronthatjuk, és az értékét csökkenthetjük. A szabásminták legkedvezőbb elhelyezésének a megtervezése a felfektetés, az erről készített
rajz pedig a felfektetési rajz. Pontosan meg kell adni a tervezendő felfektetéshez:

 • a tervezendő szélességet
 • irányértékként a várható hosszúságot
 • a felfektetésben levő gyártmányokat méretnagyság és darabszám szerint
 • célszerő megadni a belső hulladék irányértékét is.

Ezeknek az adatoknak alapján a felfektető szabász kijelöli a rajzterületet, a tervezendő felfektetés szélességének és várható hosszúságának megfelelő téglalapot és az előírások, követelmények figyelembe vételével a lehető legjobb elhelyezésre, a lehető legkisebb belső hulladékra törekedve felfekteti a szabásmintákat. A minőségileg ellenőrzött szín, mintázat és szélesség szerint rendezett végekből a gyártás-előkészítés összeállítja a szabászati tételt.

Szabás

A szabászaton kezdődik meg a ruházati cikkek nagyüzemi gyártásának folyamata.

A szabászati folyamat négy technológiai munkafolyamatra osztható:

 • az anyagok terítése
 • a terítékrajzok elkészítése
 • a szabás
 • a kiszabott alkatrészek előkészítése a további varrodai megmunkálásra.

Terítés

A ruházati cikkek nagyüzemi gyártásának egyik sajátossága, hogy az alkatrészeket nem egyedileg, hanem több réteget, lapot egymásra helyezve szabják ki. A szabász asztalon a rétegek egymásra helyezését, egymásra fektetését terítésnek nevezzük. Az egymásra fektetett anyagrétegeket összességükben terítéknek, a terítékben lévő rétegeket pedig egyenként terítéklapoknak nevezzük. A terítést számos anyagsajátosság befolyásol; az anyag felületi szerkezete, mintázottsága, nyúlása, rugalmassága, elektrosztatikus feltöltődése, vastagsága, szabási ellenállása, az anyag hibái.

Terítékrajzok készítése

A megtervezett felfektetés szerint a szabás elvégezhető a szabásmintákat a terítékre rögzítve, a terítékrajz alapján, kivágókések alkalmazásával, automatikus vezérléssel. Kisebb tételeknél, divatcikkeknél és egyszerőbb gyártmányoknál a szabásmintákat tőkkel rögzítik közvetlenül a terítékre, és ezek mentén szabják ki szabászgépekkel az egyes alkatrészeket. A nagyüzemi gyártásban az a módszer alkalmazott, hogy a felfektetési rajzok alapján vagy a teríték legfelső lapjára, vagy külön papírlapra felrajzolják az alkatrészeket és e szerint a terítékrajz szerint, szabnak. A kivágás, gyakori szóhasználat szerint stancolás, egyes szabászati rendszereinél a szabásmintáknak megfelelő alakú késeket helyezik fel közvetlenül a terítékre a felfektetési rajznak megfelelően. Az automatikus vezérléső szabás az utóbbi évek technikai eredménye. Mind a hagyományos metsző kés mozgásának automatikus vezérlésével, mind új szabásmód alkalmazásával terjed a bevezetése a ruhaipari gyártásba is.

Szabás

A szabás, mint a szabászat munkafolyamata, a ruhaipari gyártás főfolyamatának első szakasza. Nagymértékben meghatározza a további gyártási folyamatot és az elkészítendő gyártmány minőségét. Kimutatható, hogy sok esetben a kész gyártmány hibái és a gyártás közbeni hibák is a pontatlan szabásból adódnak. A nagyüzemi gyártáskor az alkatrészeket nem egyedileg, hanem terítékből szabjuk ki. Ez több problémát vet fel, például: nehéz a különféle anyagok rétegeinek együtt tartása a kötegben, követelmény az egyes rétegekből szabott alkatrészek formájának és méretének azonossága.

A szabászeszközök és azoknak az anyagra kifejtett hatása alapján a szabásmódokat négy fő
csoportra oszthatjuk:

 • Mechanikai szabásmód: ék alakú szabászeszköz hatol be az anyagba, az eszköz és az anyag érintkezése mentén keletkező alakváltozás és feszültség hatására az anyag roncsolódik, szétválik.
 • Termofizikai szabásmód: a szabászeszköz megolvasztja vagy elégeti az anyagot a szabásvonalak mentén.
 • Termomechanikai szabásmód: a szabászeszköz hatásvonala mentén az anyag mechanikai és hőenergia együttes hatására válik szét.
 • Kémiai szabásmód: az anyagot a szabásvonalak mentén agresszív vegyszerekkel, savakkal, lúgokkal, roncsolják szét.

A szabászaton használatos szabászeszközök: ollók, körkéses-, kardkéses-, szalagkéses szabászgépek, kivágókések. A technikai fejlesztéseknek köszönhetően alkalmazható a lézersugaras szabás, a plazmasugaras szabásmód, az elektromos kisüléssel végrehajtott szabás, a túlhevített gőzzel való szabás, a nagyfrekvenciás szabás, az ultrahangos szabás.

A kiszabott alkatrészek előkészítése a további varrodai megmunkálásra

A kiszabott alkatrészkötegeket a szabászgéptől vagy a kivágópréstől rendezetten, csoportosítva tovább viszik és előkészítik a varrodai megmunkálásra. Elkészítik a szükséges jelöléseket, az illeszkedő alkatrészeket leigazítják az anyag mintázottságának megfelelően (kockás, csíkos anyagoknál), beszámozzák az egy gyártmányhoz tartozó alkatrészeket, a kiszabott alkatrészeket összekötözik, összeállítják, csomagolják a tovább szállításra és tárolásra, mindemellett a kiszabott alkatrészek minőségét is ellenőrzik.

A fent felsorolt mőveletek szükségesek a ruhaipari gyártás megkezdése előtt. A következőkben bemutatom, hogy milyen technikai és technológiai újdonságok könnyítették meg a ruhaipari gyártás-előkészítést.

Ez a mi munkánk: a szabászat. Az ÁSZ szabászat évek óta nyújtja ügyfeleinek magas szinten a fenti szolgáltatások megvalósítását.

Ha szabászatot keres: a legjobb helyen jár!

szabászat szabászat
Készítette a Netris Kft - 2007.